AGK PRAWA CZŁOWIEKA

Najczęściej zadawane pytania

W jakim wieku można dokonać korekty płci?

Sądowego uzgodnienia płci metrykalnej można dokonać w każdym wieku. Może to zrobić zarówno małoletni jak i osoba dorosła. Należy jednak pamiętać, iż w przypadku małoletniego pozew do sądu musi zostać złożony przez kuratora powołanego w tym celu przez sad na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów zainteresowanej osoby.

Ile kosztuje ustalenie płci metrykalnej?

Wpis sądowy wynosi 600 zł.

Dodatkowo trzeba się liczyć z kosztami biegłego sądowego – koszt ok 2500 zł.

Ile czasu trwa całe postępowanie?

Czas trwania postępowania zależy od szybkości procedowania Sądu i biegłych, o ile zostaną wyznaczeni. Standardowo proces nie powinien trwać dłużej niż 1 rok.

Czy można dokonać korekty płci w akcie urodzenia?

Po wyroku uwzględniającym korektę płci należy wystąpić o sprostowanie aktu urodzenia.

Dlaczego trzeba pozwać rodziców przy korekcie płci?

Rodzice nie muszą być obecni na rozprawach. Warto jednak, aby zajęli stanowisko co najmniej na piśmie. Usprawni to i przyspieszy cały proces.

Czy proces się może odbyć, gdy rodzice nie żyją?

Tak. W takiej sytuacji za jednego lub oboje rodziców, którzy nie żyją, powołuje się kuratora.

Czy orientacja seksualna ma znaczenie dla sprawy?

Orientacja seksualna nie ma znaczenia dla sprawy.

Czy do prawnej korekty płci wymagane są zabiegi medyczne?

Zabiegi medyczne nie są wymagane. Należy mieć jednak na uwadze, że aby udowodnić trwałość przynależności do danej płci, warto wykazać o rozpoczęciu np. terapii hormonalnej.

Czy podczas rozprawy muszą być obecni świadkowie?

Świadkowie nie są konieczni.

Czy posiadanie dzieci jest przeszkodą do korekty płci?

Dzieci nie stanowią przeszkody do wniesienia powództwa o uzgodnienie płci.

Czy sąd może odmówić korekty płci?

Tak

Kiedy mogę zmienić dane i PESEL?

Wniosek o zmianę imienia i nazwiska można zawrzeć już w pozwie. Sądy jednak rzadko przychylają się do ich uwzględnienia. Wówczas należy złożyć stosowny wniosek w Urzędzie Stanu Cywilnego o zmianę danych i PESEL.

Czy po korekcie płci trzeba posługiwać się tzw. dead name?

W sprawach formalnych i urzędowych dead name posługujemy się do czasu zmiany danych.

Czy zagraniczne orzeczenie lub decyzja administracyjna o korekcie płci są uznawane w Polsce?

Tak, jednakże uznanie przez polskie urzędy nie jest automatyczne. Należy skierować stosowny wniosek.

Potrzebujesz wsparcia?

Chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak możemy Ci pomóc?