AGK PRAWA CZŁOWIEKA

Jakie przeszkody najczęściej pojawiają się podczas procesu korekty płci?

Postępowanie o uzgodnienie płci metrykalnej nie jest uregulowane w żadnych przepisach. Sposób postępowania w tego rodzaju postępowaniach kształtuje więc w całości linia orzecznicza.

Niestety daje to podstawę do licznych nagannych zachować zarówno strony pozwanej (rodziców), jak i sądu.

Przeszkody najczęściej pojawiające się to brak zgody rodziców na dokonanie przez dziecko korekty płci. Wówczas sąd prowadzi szeroko zakrojone postępowanie dowodowe opierające się głównie na opiniach lekarskich. To znacznie przedłuża całe postępowanie.

Kolejnym problemem jest brak zrozumienia przez sąd istoty problemu osoby transpłciowej. Wynika to z ogólnej, społecznej retoryki, że istnieje swoistego rodzaju „moda”. Wobec powyższego, młodemu człowiekowi należy w szczególności dać więcej czasu, na wypadek,, gdyby zmienił zdanie i stwierdził, że jego płeć jest jednak zgodna z tą ujawnioną w akcie urodzenia.

Podobnie sądy nie zawsze rozumieją, że osoba transpłciowa może być zarówno hetero jak i homoseksualna. Zaleca się wówczas nieodpowiadanie na tego typu pytania, uznając je jako naruszające sferę intymną powoda.

Są też powody, które dotyczą ogólnie wymiaru sprawiedliwości, takie jak przewlekłość postępowania czy odległe terminy sądowe. Zaleca się wówczas, aby wytaczać sprawy w mniejszych ośrodkach czy miastach.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Potrzebujesz wsparcia?

Chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak możemy Ci pomóc?