AGK PRAWA CZŁOWIEKA

Posiedzenie jawne czy niejawne?

Czy zawsze musi się odbyć rozprawa, żeby postępowanie o  ustalenie płci metrykalnej mogło zakończyć się sukcesem? Na tak zadane pytanie należy jednoznacznie odpowiedzieć, że NIE.

W postępowaniu o uzgodnienie płci metrykalnej nie ma wymogu rozpraw. Sąd może zatem procedować tylko i wyłącznie na dokumentach, a przesłuchanie stron, ograniczyć do  otrzymanych stanowisk stron na piśmie.

Co więc stanowi, o tym czy rozprawa będzie, albo że jej nie będzie?

Perspektywa Sędziego i sposób dotychczas prowadzonych przez niego postępowań. Zazwyczaj Sędzia, który „wychodzi” na rozprawy zrobi to i w nowym postępowaniu. No chyba, że przeczyta  przygotowany w 2020 r przez RPO przewodnik dla Sędziów i pełnomocników dedykowany dla spraw o uzgodnienie płci metrykalnej.

Co nam zatem pozostaje? Nie czekać biernie na to co sąd postanowi Sąd, ale już w pozwie przekonać Sąd, że nie potrzeby przeprowadzenia jawnej rozprawy w tej sprawie. Wszystko, co Sąd potrzebuje  ma już w pozwie i ewentualnie w dokumentach, których zażąda dodatkowo. Należy też pokazać Sądowi, że proces o uzgodnienie płci jest stresogenny i dla powoda i dla pozwanych rodziców. Zazwyczaj obie strony są zgodne co do mającego nastąpić rozstrzygnięcia w sprawie. Nie ma zatem potrzeby ani racjonalnego uzasadnienia dla którego  można by narażać strony na dodatkowy stres z tym związany.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Potrzebujesz wsparcia?

Chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak możemy Ci pomóc?