AGK PRAWA CZŁOWIEKA

Zapytanie prawne prokuratora generalnego

Do Sądu Najwyższego wpłynęło zagadnienie prawne dotyczące zmiany płci metrykalnej, przedstawione przez Prokuratora Generalnego, który wnosi o podjęcie uchwały w składzie siedmiu sędziów.

Jego zdaniem prawo do ochrony życia prywatnego i rodziny pozwala pozywać przez osobę transpłciową, w sprawie o ustalenie płci metrykalnej, nie tylko rodziców, ale i nierozwiedzionego małżonka i ich dzieci.

Przypomnijmy, że obecnie orzecznictwo stoi na stanowisku, iż osoba transpłciowa, pozostająca w związku małżeńskim, jest zmuszona uzyskać rozwód przed złożeniem pozwu o ustalenie płci.

Zbigniew Ziobro wykorzystuje wyrok Sądu Najwyższego z 2013 roku, wedle którego osoby transpłciowe musiały w procesach o ustalenie płci pozywać nie tylko rodziców, ale też małżonka i dzieci (Jeżeli je miały.). Jednak później, bo w 2019 roku, Sąd Najwyższy poszedł w innym kierunku – stwierdzono, że wystarczy pozwać rodziców, a co więcej, pozywanie rodziców jest tylko zabiegiem formalnym, wynikającym z zasady dwustronności procesu.

Na uwagę zasługuje fakt, iż w trakcie odbywającego się we wrześniu 2022 r. XXIII Kongresu Sędziów Rodzinnych stwierdzono, że “sprawy o uzgodnienie płci powinny być rozpoznawane w postępowaniu nieprocesowym, czyli postępowaniu niespornym, bez udziału rodziców w przypadku osób pełnoletnich.”

Zatem zdaniem sędziów orzeczników nie tylko nie ma podstaw do pozywania małżonków i dzieci, ale również pozywania rodziców.

Jest szansa, iż Sąd Najwyższy “racji” Prokuratora Generalnego nie uwzględni, chociażby z racji tego, że wysłane do Sądu Najwyższego zagadnienie prawne opisuje stan nieistniejący w praktyce orzecznictwa polskich sądów (wspomniane pozywanie małżonka przed rozwodem).

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Potrzebujesz wsparcia?

Chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak możemy Ci pomóc?